CiRZ_211_27.jpg

Zrównoważona karta wyników w firmie usługowej

Z założenia przedsiębiorstwa funkcjonują w celu maksymalizacji zysku, jednak nie jest to jedyny powód...

CiRZ_211_12.jpg

Harmonogram projektu w formie wykresu Gantta

Praca zawsze wymaga dobrej organizacji oraz terminowości wykonywanych zadań. W wysokim sezonie, kiedy...

CiRZ_211_09.jpg

Zagadnienie transportowe – minimalizacja kosztu dostawy towarów do sklepów – metoda VAM

W materiale zostanie przedstawiony przykład optymalizacji kosztów transportu towarów od dostawców do...

CiRZ_211_06.jpg

Dwie drogi do celu – porównanie metod PERT i CPM do oceny czasu realizacji projektu

Zarówno PERT (ang. Program Evaluation and Review Technique), jak i CPM (ang. Critical Path Method) należą...

Controlling

CiRZ_211_06.jpg

Dwie drogi do celu – porównanie metod PERT i CPM do oceny czasu realizacji projektu

Zarówno PERT (ang. Program Evaluation and Review Technique), jak i CPM (ang. Critical Path Method) należą do kategorii metod sieciowych. Ich podstawowym celem jest analiza ścieżki krytycznej, pozwalająca na wyznaczenie zarówno przedziałów czasowych dla przewidzianych w projekcie zadań, jak również rezerw i luzów czasowych występujących między nimi. Taka analiza wskazuje, które z czynności mają kluczowe znaczenie dla realizacji projektu, by ten został ukończony w założonym terminie.

CiRZ_211_09.jpg

Zagadnienie transportowe – minimalizacja kosztu dostawy towarów do sklepów – metoda VAM

W materiale zostanie przedstawiony przykład optymalizacji kosztów transportu towarów od dostawców do poszczególnych sklepów jednostki (odbiorców). Jak wiadomo, w takim rodzaju działalności obniżenie kosztów transportu ma duży wpływ na wynik jednostki. W rozpatrywanym modelu zostanie użyta metoda VAM w celu wyznaczenia sposobu dostawy towarów, generującego najniższy koszt.

Rachunkowość zarządcza

Doświadczenia i wiedza ekspertów

Umowa najmu zawarta na czas określony – problematyka prawna

Zagadnienia prawne dotyczące umowy najmu nie są dla większości z nas obce. Należy ona do umów powszechnie zawieranych w codziennym życiu. Jednak, mimo powszechnego charakteru, wiele osób nie ma pełnej świadomości praw i obowiązków, jakie wynikają z tego rodzaju stosunku prawnego. Ignorowanymi kwestiami są możliwość, zasady i tryb wypowiedzenia umowy najmu na czas określony.

CiRZ_211_25.jpg

Drobna informacja, donos, plotka, czyli jak niewinna wiadomość pozwala kontrolować jakość naszych produktów

Drobna informacja, donos, plotka – chciałoby się powiedzieć wielkie nic, bo kto poważny by się nimi zajmował. Umyka nam to, jak wielką mają one wartość w profesjonalnym zarządzaniu firmą. Na rynku mówią, że klienci nie są zadowoleni z naszych usług. Jeśli tylko mówią, kto przejmowałby się plotkami. Przecież reklamujemy się w mediach, mamy wysoką sprzedaż i markę rozpoznawalną na rynku, więc o co chodzi? Czego chcieć więcej? O tym piszę dalej.

CiRZ_211_27.jpg

Zrównoważona karta wyników w firmie usługowej

Z założenia przedsiębiorstwa funkcjonują w celu maksymalizacji zysku, jednak nie jest to jedyny powód ich istnienia. Określenie fundamentalnych motywów bytu organizacji nazywamy jej misją. Jest to zestaw najważniejszych wartości, poprzez które firma wpływa na otoczenie i na życie swoich klientów oraz pracowników.

Czy storytelling może być przydatnym narzędziem dla dyrektora finansowego? Wykorzystanie narzędzia analitycznego Qlik w identyfikacji procesów i wąskich gardeł w przedsiębiorstwie

Storytelling, czyli sztuka opowiadania historii, w takich departamentach jak marketing czy PR jest od dawna używanym narzędziem. Osoby odpowiedzialne za komunikację – czy to z klientami, czy też z dziennikarzami – chętnie wykorzystują tę metodę, żeby przekonywać odbiorców do określonych koncepcji oraz przekazywać trudne kwestie w łatwy i ciekawy sposób. Storytelling korzenie ma jednak dużo głębiej. Od wieków był stosowany w religiach całego świata, by metafizyczne i często abstrakcyjne treści przekładać na język praktycznych i łatwych do przyswojenia przypowieści. Można zatem zadać pytanie: co wspólnego może mieć storytelling z tak ścisłymi i analitycznymi dziedzinami, jak controlling i rachunkowość zarządcza. Wierzę, że – wbrew pozorom – bardzo wiele i postaram się to udowodnić na praktycznych przykładach. Pokażę, jak połączyć dane z różnych źródeł i zestawiać je tak, by badać tezy i bronić dowodów nawet wówczas, kiedy nie jesteśmy ekspertami w danej dziedzinie. Podzielę się także przykładami pokazującymi w jaki sposób zjednywać nieprzekonanych i budować w firmie kulturę współpracy.

Przekształcenie spółek: osobowej i cywilnej w spółkę kapitałową – podstawy prawne, zasady i przebieg procesu transformacji – część 1

Przepisy Kodeksu spółek handlowych zezwalają na dokonanie procesu transformacji formy prawnej działalności prowadzonej zarówno w formie spółki prawa handlowego, jak i spółki cywilnej. Możliwe jest m.in. przekształcenie spółki osobowej (jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej) w spółkę kapitałową (z o.o., akcyjną), a także spółki cywilnej w spółkę kapitałową (z o.o., akcyjną). Atrakcyjność spółek kapitałowych w obrocie prawnym wynika nie tylko z ich osobowości prawnej, dzięki której ich sytuacja prawno-ekonomiczna i finansowa pozostaje całkowicie niezależna od osobistej sytuacji samego wspólnika (np. jego ewentualnej śmierci czy utraty majątku), ale także z tego, że spółki te działają wyłącznie za pośrednictwem swoich organów, których członkami nie muszą być wspólnicy. Oznacza to, że spółka może być zarządzana przez profesjonalistów posiadających specjalne kompetencje w tym zakresie.

Narzędzia controllera

CiRZ_211_12.jpg

Harmonogram projektu w formie wykresu Gantta

Praca zawsze wymaga dobrej organizacji oraz terminowości wykonywanych zadań. W wysokim sezonie, kiedy projektów jest więcej, nieuniknione staje się planowanie poszczególnych zadań z wyprzedzeniem. Tworząc harmonogram zadań danego projektu, porządkujemy pracę i mamy kontrolę nad jego realizacją. W Excelu możemy wykorzystać do tego wykres słupkowy. Graficzna wersja harmonogramu jest czytelna, pomaga w przygotowaniu się do wszystkich etapów, a pracownicy są od początku świadomi terminów.

Aktualności

CiRZ_211_02.jpg

JPK_VAT: Co numery faktur mówią urzędowi o rozliczeniach VAT?

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 4/2017 Tekst otwarty

W pliku JPK_VAT podatnicy są zobowiązani do uwidocznienia numerów faktur sprzedażowych i zakupowych. Część testów wykonywanych na pliku może dotyczyć jego numeracji. Nawet nie znając treści transakcji, można wykryć potencjalne błędy w rozliczeniach VAT. Organy podatkowe zaczęły już prowadzić taką analizę i odkryły pierwsze nieprawidłowości. Wystarczy rzut oka na własny plik JPK_VAT, żeby przekonać się, czy został on przygotowany prawidłowo.

CiRZ_211_03.jpg

Trzecie Forum Informacji Zarządczej. Warszawa, 25-26 maja 2017 r.

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 4/2017 Tekst otwarty

Niedawno publikowaliśmy zarysy i relację z ubiegłorocznego spotkania, a już przychodzi nam zapowiedzieć kolejne, trzecie Forum Informacji Zarządczej. Jako współorganizatorzy niezmiennie dążymy do takiego zróżnicowania zawartości programu, żeby zainteresować udziałem jak najszersze grono profesjonalistów. Jesteśmy bogatsi w doświadczenia z poprzednich edycji.

Archiwum