CiRZ_205_46.jpg

Zmiany w przepisach o wynagrodzeniach w 2016 r.

Od 22 lutego 2016 r. weszły w życie nowe przepisy Kodeksu pracy dotyczące zawierania umów na czas określony....

CiRZ_205_41.jpg

Spółka jawna a wynagrodzenie oparte na dodatkowej umowie współpracy ze współwłaścicielem

Jak łatwo można popełnić błąd. Niewiedza lub zła informacja mogą nas sporo kosztować, szczególnie gdy...

CiRZ_205_18.jpg

Szansa dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Jak wykorzystać Big Data?

We współczesnym biznesie wygrywa ten, kto odpowiednio spożytkuje wiedzę ukrytą w danych. Wyniki badania...

CiRZ_205_05.jpg

Wzmacnianie relacji z klientami dzięki danym

Instytucje finansowe gromadzą ogromne ilości danych o klientach, ale informacje te często nie są efektywnie...

Controlling

Organizacja napędzana prawdziwymi zamówieniami klientów. DDOM – rekomendowany model operacyjny przedsiębiorstwa

Menedżerowie operacyjni odpowiadają za minimalizację niepotrzebnych kosztów oraz maksymalizację korzyści dla przedsiębiorstwa. W środowisku produkcyjnym decyzja odnośnie do produkcji zapewni najlepsze wykorzystanie zasobów lub wygeneruje straty. Istnieje konkurencyjny model operacyjny DDOM, który znacząco ułatwi osiąganie perfekcyjnej terminowości wysyłek przy optymalnych zapasach. MRP, Lean, TOC, 6 Sigma – razem – zapowiedź końca niepotrzebnych konfliktów.

CiRZ_205_28.jpg

Rachunek kosztów działań z pomocą w skutecznym zarządzaniu portfelem produktów

Rachunek kosztów działań jest jedną z dokładniejszych metod określania jednostkowych kosztów produktu poprzez dogłębną analizę oraz alokację kosztów pośrednich. Jego wdrożenie z pewnością ułatwi zarządzanie portfelem produktów pod wieloma względami oraz może skutecznie wpłynąć na marżowość oraz efektywność działania całej firmy. Czy zawsze jednak jest to najlepsze rozwiązanie?

CiRZ_205_46.jpg

Zmiany w przepisach o wynagrodzeniach w 2016 r.

Od 22 lutego 2016 r. weszły w życie nowe przepisy Kodeksu pracy dotyczące zawierania umów na czas określony. Ponadto nowością będzie możliwość zwolnienia pracownika ze świadczenia pracy podczas okresu wypowiedzenia przy jednoczesnym zachowaniu jego prawa do wynagrodzenia. Wielkie zmiany zostały wprowadzone także w umowach-zlecenia. O tym będę pisać w dalszej części artykułu.

Rachunkowość zarządcza

Streszczenie obowiązujących Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF)

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (dalej: MSSF1)2 wychodzą naprzeciw teraźniejszości, jaką jest globalizacja gospodarki światowej. Wymusza ona na rachunkowości dostarczanie przydatnych informacji finansowych. Przydatne informacje finansowe są odpowiednie, wiarygodne, zrozumiałe oraz terminowe, czyli cechują się wysoką jakością, wiernie i rzetelnie przedstawiając to, czemu służą dane finansowe, oraz są porównywalne w ich treści oraz zakresie3.

Doświadczenia i wiedza ekspertów

Wizualizacja danych za pomocą oprogramowania Tableau®

Wizualizacja danych jest jedną z form informacji, najlepszą ze względu na sposób działania ludzkiego mózgu. Człowiek najlepiej odbiera obrazy, szukając w nich zależności. Celem wizualizacji nie jest sprzedaż, rozrywka czy przekonanie do idei. Celem jest informacja. Dobrze zrobiona wizualizacja pozwala czytającemu wyciągnąć wnioski, które pozwalają na podjęcie właściwych decyzji biznesowych.

CiRZ_205_05.jpg

Wzmacnianie relacji z klientami dzięki danym

Instytucje finansowe gromadzą ogromne ilości danych o klientach, ale informacje te często nie są efektywnie wykorzystywane. O tym, że analiza danych biznesowych jest niezbędna dla prawidłowego prowadzenia biznesu, wiadomo od bardzo dawna. Aby umożliwić organizacjom uzyskanie lepszego wglądu w ich działalność, informatyka stworzyła klasę rozwiązań, zwanych Business Intelligence. Początkowo budowano je zgodnie z koncepcją tzw. hurtowni danych, w której dane odświeżane są tylko co pewien określony czas – zwykle w nocy, kiedy systemy informatyczne są najmniej obciążone. Rozwiązania takie były trudne w obsłudze i wymagały pomocy zawodowych informatyków, co znacznie utrudniało wykorzystywanie analiz przez użytkowników biznesowych, czyli menedżerów i zarządy przedsiębiorstw. Z tych przyczyn rozwiązaniami BI interesowały się dawniej jedynie duże firmy i instytucje, które dysponują odpowiednio liczną kadrą analityków, mogących obsługiwać te systemy.

CiRZ_205_12.jpg

Chmura, która się liczy

Wiele artykułów o chmurze prezentuje ją albo jako zagładę dotychczasowego porządku, albo jako cudowne lekarstwo na wszystkie informatyczne dolegliwości w firmie. Faktem jest, że umiejętne wykorzystanie chmury pozwala zaoszczędzić koszty zarówno CAPEX, jak i OPEX, ale nieumiejętna implementacja, powiązana z modelem rozliczania Cloud Computing (opłaty za wykorzystanie usług, a nie stała opłata), może uniemożliwić jakiekolwiek zarządzanie kosztami, skutkując koniecznością płacenia faktur, których wysokości nie da się przewidzieć. W środowisku branżowym IT krążą historie o firmowych kontach wydrenowanych przez Chmurę AWS (do korzystania z Chmury Amazonu konieczne jest podłączenie karty kredytowej) z powodu nieprzemyślanych decyzji na poziomie inżynierskim.

Zmiana organizacji pod wpływem wdrożenia BI

Trudno nie zgodzić się z tezą, że wdrożenie systemu klasy BI powoduje zmiany procesów w organizacji. Taka zmiana jest zwykle głównym celem zakupu rozwiązania i nie może dziwić, że udane wdrożenie powinno ją zapewnić. Systemy Business Intelligence są odpowiedzialne za gromadzenie, przetwarzanie oraz prezentowanie informacji zarządczej – sposób, w jaki obchodzimy się z tego typu informacją, musi wpływać na działanie firmy. Znacznie mniej oczywistym skutkiem jest zmiana myślenia całego zespołu o danych, informacji, decyzyjności. Lata doświadczeń pokazały mi, że jest to skutek, którego nie sposób przecenić.

CiRZ_205_18.jpg

Szansa dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Jak wykorzystać Big Data?

We współczesnym biznesie wygrywa ten, kto odpowiednio spożytkuje wiedzę ukrytą w danych. Wyniki badania przeprowadzonego przez IDG Research Services1 wskazują, że firmy, które efektywnie zarządzają posiadanymi informacjami, osiągają zdecydowanie lepsze wyniki biznesowe i rozwijają się szybciej od konkurencji nawet o 35%. Umiejętnie przygotowana strategia Big Data, dostosowana do profilu i potrzeb przedsiębiorstwa, wspomaga zarówno wewnętrzną wydajność firmy, jak również działania zewnętrzne – pozwala m.in. na lepsze poznanie potrzeb klienta czy otoczenia konkurencyjnego. Mimo że z pozoru rozwiązania Big Data kojarzone są z dużymi korporacjami, korzyści z ich wdrożenia czerpią również małe i średnie przedsiębiorstwa.

Wycena wartości kapitału ludzkiego na przykładzie agencji reklamowej RSS SA

Niewątpliwie najważniejszym zasobem każdej organizacji jest kapitał ludzki. W procesie zarządzania przedsiębiorstwem niezbędne jest określenie jego wartości oraz znaczenia, jakie odgrywa w codziennym funkcjonowaniu firmy. Umożliwia to lepsze sprawowanie kontroli nad kosztami kadrowymi i ich redukcję, a także skuteczniejsze zarządzanie zasobami ludzkimi. Dokonanie wyceny wartości kapitału ludzkiego jest zatem jednym z czynników wpływających na efektywność zarządzania przedsiębiorstwem.

Narzędzia controllera

Aktualności

Dlaczego warto postawić w firmie na komunikację z chmury?

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 10/2016 Tekst otwarty

Rozwiązania z zakresu ujednoliconej komunikacji cieszą się coraz większym zainteresowaniem polskich przedsiębiorców. Według danych IDC1 w 2016 r. wartość polskiego rynku tego typu rozwiązań osiągnie 140 mln dol. Wpływ na ten wynik, bez wątpienia, miało wprowadzenie UCaaS. Co to jest i dlaczego firmy tak chętnie wybierają to rozwiązanie?

PIT/CIT i VAT to nie wszystko

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 10/2016 Tekst otwarty

Jakie podatki i opłaty musi odprowadzać przedsiębiorca? Każdy, kto myśli o rozkręceniu własnego biznesu, musi wziąć pod uwagę podatki, jakie będzie zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego lub gminy. I to bez względu na to, czy jego firma przyniesie zysk, czy też nie. A danin jest niemało, bo aż kilkanaście.

Polecamy

Archiwum