CiRZ_207_20.jpg

Sposoby ewidencji kosztów w przedsiębiorstwie

Ustawodawca umożliwił przedsiębiorcom ewidencjonowanie kosztów w przedsiębiorstwie na trzy różne sposoby....

CiRZ_207_14.jpg

Główne miary kosztowe i operacyjne w controllingu kosztowym

Nowoczesny controlling kosztów wymaga wypracowania kryteriów wyboru i integracji narzędzi zarządzania...

CiRZ_207_11.jpg

Znaczenie systemu TPM dla utrzymania produktywności przedsiębiorstwa

System TPM (kompleksowe zarządzanie utrzymaniem ruchu) jest rozwiązaniem, które pozwala na wykorzystywanie...

CiRZ_207_08.jpg

SMED jako metoda optymalizacji procesów w przedsiębiorstwie

Optymalizacja jest procesem, którego celem jest doskonalenie jakości poprzez poszukiwanie i wdrażanie...

Controlling

CiRZ_207_08.jpg

SMED jako metoda optymalizacji procesów w przedsiębiorstwie

Optymalizacja jest procesem, którego celem jest doskonalenie jakości poprzez poszukiwanie i wdrażanie nowych rozwiązań. Pozwala ona na dokładne przemyślenie, zbadanie i zmapowanie procesu, umożliwiając identyfikowanie istniejących w jego ramach nieefektywności. SMED (ang. Single Minute Exchange of Die) jest natomiast techniką koncentrującą się na skróceniu czasu przestoju maszyny w związku z jej przezbrojeniem. Stanowi ona zatem specyficzną formę optymalizacji, pozwalającą na oszczędność kosztów, zwiększenie wydajności procesów, ale również likwidację wąskich gardeł.

CiRZ_207_11.jpg

Znaczenie systemu TPM dla utrzymania produktywności przedsiębiorstwa

System TPM (kompleksowe zarządzanie utrzymaniem ruchu) jest rozwiązaniem, które pozwala na wykorzystywanie maszyn i urządzeń w firmie w sposób najbardziej efektywny. Szereg korzyści, jakie niesie on ze sobą, sprawia, że system ten jest coraz chętniej wykorzystywany w wielu firmach, przede wszystkim prowadzących działalność produkcyjną. Implementacja systemu TPM wpływa na wyniki operacyjne przedsiębiorstwa, m.in. w obszarze zarządzania czy zwiększania zdolności produkcyjnych, pozwalając na redukcję kosztów operacyjnych.

Rachunkowość zarządcza

Zmiana stanu produktów

Zmiana stanu produktów jest jednym z głównych pojęć odróżniających rachunek zysków i strat sporządzony w wariancie porównawczym od rachunku kalkulacyjnego. Zmianę stanu produktów stosują spółki, które wybrały porównawczy rachunek wyników. Jednak nie każda jednostka jest zobligowana do ustalenia zmiany stanu produktów. Zatem jak należy ją ustalić i czym jest zmiana stanu produktu?

CiRZ_207_20.jpg

Sposoby ewidencji kosztów w przedsiębiorstwie

Ustawodawca umożliwił przedsiębiorcom ewidencjonowanie kosztów w przedsiębiorstwie na trzy różne sposoby. Zawarte są one w ustawie o rachunkowości w załączniku dotyczącym rachunku zysków i strat. Wybór sposobu klasyfikacji kosztów zależy w dużej mierze od specyfiki danego przedsiębiorstwa, więc warto się dobrze zastanowić przed decyzją o wariancie najbardziej odpowiednim dla naszej firmy.

CiRZ_207_41.jpg

Jak tworzyć własną politykę rachunkowości? Praktyczny przewodnik

Posiadanie dokumentacji opisującej przyjęte do stosowania w firmie zasady (politykę) rachunkowości w jednostkach prowadzących księgi rachunkowe jest ustawowym obowiązkiem (art. 10 uor). Mimo to często jest ona przygotowywana mało rzetelnie lub jej przygotowanie jest odkładane „na później”. Polityka rachunkowości to dokument opisujący m.in. obowiązujące w jednostce zasady stanowiące uszczegółowienie ogólnych przepisów ustawy o rachunkowości czy przyjęte uproszczenia, więc musi być zgodna z przepisami prawa oraz powinna uwzględniać specyfikę działalności firmy. Rzetelne sporządzenie polityki rachunkowości porządkuje i ułatwia pracę zespołu księgowego, dlatego warto poświęcić czas na jej dokładne opracowanie.

Doświadczenia i wiedza ekspertów

CiRZ_207_24.jpg

System podatkowy w Polsce

Podatki. Na samą myśl to słowo u niektórych z nas wywołuje gęsią skórkę. Chyba nikt nie lubi ich płacić. Jednak bez nich żadne państwo nie byłoby w stanie funkcjonować. Co roku w Polsce obywatele oddają państwu w formie różnych podatków kilka, a nawet kilkanaście tysięcy złotych. Podatki są płacone czasami bez większego zagłębienia się w ich sens i podstawy prawne. Warto jednak posiadać wiedzę na temat systemu podatkowego, ponieważ w jakimś celu oddajemy nasze ciężko zarobione pieniądze do budżetu państwa.

CiRZ_207_27.png

Kontrola wewnętrzna w procesie zakupów

W każdej firmie występują procesy zakupowe: firmy nabywają aktywa materialne i niematerialne, jak również usługi. Procesy zakupowe są zróżnicowane i uzależnione od profilu działalności, wielkości firmy, obszaru geograficznego, na którym organizacja działa. Samo istnienie i funkcjonowanie procesów zakupowych nie zagwarantuje dokonywania zakupów w sposób efektywny, jeśli nie będą im towarzyszyć odpowiednie mechanizmy kontroli wewnętrznych.

Due diligence – egzamin z biznesu

Due Diligence (określany dalej jako usługa DD) można porównać do audytu, który ma jednak specyficzny charakter i o wiele szerszy zakres. Usługa ta polega na wielowymiarowym badaniu kondycji spółki i jest przeprowadzana z reguły przed decyzją potencjalnego inwestora o zaangażowaniu kapitałowym. W podstawowym wymiarze obejmuje ona obszar prawny i finansowy, a także analizę podatkową, biznesową i technologiczną. W wyjątkowych przypadkach może zostać jeszcze rozszerzona o specyficzne zagadnienia, charakterystyczne dla konkretnej inwestycji lub związane z dalszymi planami inwestora.

Synergia rozwoju pracowników oraz korzyści kosztowych, czyli uruchamiamy akademię trenerów wewnętrznych w organizacji

Współczesny rozkwit technologii, szeroko rozumianego IT oraz wielu innych dziedzin nauki i biznesu to otaczająca nas każdego dnia rzeczywistość zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Nowe rozwiązania pojawiają się praktycznie w każdej sferze życia, powodując jednocześnie konieczność nieustannego rozwoju ważnego i zarazem najcenniejszego zasobu każdej organizacji, jakim są jej pracownicy. Spoglądając tymczasem na firmę, z księgowego punktu widzenia z łatwością możemy wskazać na różnego rodzaju aktywa, które są w jej posiadaniu. Możemy tu wyróżnić środki trwałe, środki obrotowe, w tym zapasy czy też należności. W bilansie nie znajdziemy jednak najcenniejszych aktywów, czyli ludzi, którzy tę firmę tworzą, rozwijają i są jej częścią. Nie oznacza to jednak, że jako finansiści czy dbający o wynik finansowy menedżerowie nie powinniśmy zwracać należytej uwagi na pracowników, ludzi którzy tworzą organizację.

Aktualności

Relacja z 3 Forum Nowoczesnego Controllingu

13-14 października br., w warszawskim Hotelu LORD, po raz trzeci odbyło się Forum Nowoczesnego Controllingu, którego jednym ze współorganizatorów był magazyn Controlling i Rachunkowość Zarządcza. Tematem przewodnim były „Kluczowe wskaźniki efektywności – Key Performance Indicators (KPI)”. Wydarzenie prowadzone było przez praktyków dla praktyków, a jego celem była wymiana doświadczeń oraz spotkanie potencjalnych partnerów do współpracy.

Leksykon controllera

CiRZ_207_14.jpg

Główne miary kosztowe i operacyjne w controllingu kosztowym

Nowoczesny controlling kosztów wymaga wypracowania kryteriów wyboru i integracji narzędzi zarządzania kosztami w spójny system. Controlling kosztów jest integralną częścią szeroko rozumianego systemu controllingu i zyskuje na znaczeniu w przedsiębiorstwach, które dążą do zwiększonego udziału w rynku poprzez poprawę produktywności, wydajności, jakości oferowanych produktów oraz optymalizacji kosztów. Zmiany zachodzące w otoczeniu przedsiębiorstw mają swoje przełożenie na strukturę kosztów ponoszonych w przedsiębiorstwach. Coraz większe znaczenie mają koszty pośrednie oraz koszty związane z prowadzeniem badań nad nowymi produktami, które nie były szczególnym punktem zainteresowania w tradycyjnym budżetowaniu.

CiRZ_207_37.jpg

Marketingowe kanały pozyskiwania klienta

Działania marketingowe często stanowią bardzo duży udział w kosztach prowadzenia przedsiębiorstwa. To, w jaki sposób jest realizowany budżet marketingowy, czy i jak jest optymalizowany, ma bardzo istotny wpływ na wynik finansowy. Jak wyodrębnić kanały marketingowe spośród prowadzonych działań, jakie wskaźniki brać pod uwagę podczas optymalizacji i o czym pamiętać podczas analiz?

Polecamy

Archiwum