CiRZ_209_30.jpg

Ocena konkurencji w kluczowych czynnikach sukcesu firmy – wykres radarowy

Prowadząc firmę, musimy stale kontrolować wszelkie wskaźniki. Ważne jest, żeby sprzedaż utrzymywała się...

CiRZ_209_26.jpg

Must have marketera: KPI w e-marketingu. Część I

Czym są KPI (Key Performance Indicators) i że powinny być SMART (specific, measurable, achiveable, relevant,...

CiRZ_209_24.jpg

Fuzje i przejęcia spółek

Fuzje i przejęcia stosowane są w celu osiągnięcia określonych zamierzeń strategicznych i finansowych....

CiRZ_209_21.jpg

Forex – czym jest i na czym polega?

Mimo że w Polsce nie jest to jeszcze zbyt popularny rodzaj działalności z racji wielkiego ryzyka, to...

CiRZ_209_12.jpg

Due diligence w przedsiębiorstwie

Pojęcie due diligence (DD) jest bardzo popularnym terminem funkcjonującym w języku branżowym. W dosłownym...

CiRZ_209_09.jpg

Due diligence a audyt – różnice i podobieństwa

Jako konsumenci, zastanawiając się nad kupnem jakiegoś dobra, zadajemy szereg pytań, żeby sprawdzić,...

CiRZ_209_06.jpg

Due diligence finansowe sporządzane na potrzeby nabycia przedsiębiorstwa

Podstawowym warunkiem skutecznego i trafnego inwestowania jest dostęp do informacji oraz ich umiejętne...

Controlling

CiRZ_209_21.jpg

Forex – czym jest i na czym polega?

Mimo że w Polsce nie jest to jeszcze zbyt popularny rodzaj działalności z racji wielkiego ryzyka, to inwestowanie na rynku walutowym staje się coraz powszechniejsze. Przedsiębiorcy coraz częściej próbują swoich sił, grając na rynku Forex. Dzięki rosnącej popularności inwestycji na rynkach walutowych pojawiają się nowe narzędzia, brokerzy oraz oprogramowanie umożliwiające handel przez Internet.

CiRZ_209_41.jpg

Ustalanie minimalnych i maksymalnych stanów magazynowych surowców i materiałów

Zapasy w przedsiębiorstwie są niezbędne, gdyż zapewniają ciągłość pracy , jednak ich stałe utrzymywanie powoduje powstawanie kosztów. Zapas materiałowy to ilość materiałów, jaką przedsiębiorstwo musi posiadać w rezerwie dla zapewnienia ciągłości produkcji. Celem zarządzania zapasami jest więc utrzymywanie ich na poziomie, który z jednej strony minimalizuje koszty, a z drugiej nie naraża przedsiębiorstwa na brak materiałów o wymaganych parametrach jakościowych czy brak ciągłości dostaw, co finalnie może skutkować przerwami w produkcji.

Rachunkowość zarządcza

Zdarzenia na przełomie roku obrotowego

W myśl zapisów ustawy o rachunkowości księgi rachunkowe zamyka się na dzień kończący rok obrotowy, nie później niż w ciągu trzech miesięcy od tego dnia. Jako zamknięcie ksiąg traktuje się wstępne zamknięcie ksiąg rachunkowych, na podstawie których sporządza się roczne sprawozdanie finansowe. Natomiast ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych jednostki kontynuującej działalność powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy. Poprzez ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych następuje nieodwracalne wyłączenie możliwości dokonywania zapisów księgowych w księgach rachunkowych roku, którego sprawozdanie finansowe dotyczy, tj. nie można dokonać w nich już żadnych zmian.

Doświadczenia i wiedza ekspertów

CiRZ_209_06.jpg

Due diligence finansowe sporządzane na potrzeby nabycia przedsiębiorstwa

Podstawowym warunkiem skutecznego i trafnego inwestowania jest dostęp do informacji oraz ich umiejętne wykorzystanie. Przy transakcjach kupna-sprzedaży przedsiębiorstwa czynnikiem utrudniającym dla potencjalnego nabywcy jest asymetria informacji na niekorzyść kupującego, który dysponuje znacznie mniejszym zasobem informacji na temat przedmiotu transakcji. Podstawowym i jednocześnie najskuteczniejszym sposobem na zmniejszenie tej asymetrii jest przeprowadzenie wielokryterialnej szczegółowej analizy przedsiębiorstwa przez potencjalnego inwestora.

CiRZ_209_09.jpg

Due diligence a audyt – różnice i podobieństwa

Jako konsumenci, zastanawiając się nad kupnem jakiegoś dobra, zadajemy szereg pytań, żeby sprawdzić, czy nasza decyzja będzie racjonalna i czy dany towar spełni nasze oczekiwania. Kryterium ceny jest tylko jednym z wielu, na podstawie którego opieramy nasz wybór. W przypadku podmiotów, które interesują się nabyciem innych przedsiębiorstw poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy dany zakup będzie trafiony odbywa się w oparciu o procedurę due diligence (w skrócie nazywanym DD).

CiRZ_209_12.jpg

Due diligence w przedsiębiorstwie

Pojęcie due diligence (DD) jest bardzo popularnym terminem funkcjonującym w języku branżowym. W dosłownym tłumaczeniu oznacza należytą staranność, ale znaczenie tego sformułowania odnosi się w praktyce do określonych działań podejmowanych w określonych okolicznościach. O jakie działania i okoliczności chodzi? Poddanie wskazanego przedsiębiorstwa (przedmiotu potencjalnej transakcji) gruntownej analizie przed dokonaniem transakcji, aby nabywca nie kupował przysłowiowego kota w worku.

Zastosowanie analizy due diligence w marketingu

Analiza due diligence na gruncie praktyki biznesowej jest metodą służącą do pogłębionej oceny projektu. Umożliwia zweryfikowanie, czy projekt spełnia kluczowe założenia jego interesariuszy, ze szczególnym naciskiem na potrzeby inwestorów. W obszarze marketingu dostarcza informacji na temat rynkowego potencjału strategii biznesowej oraz pozwala na ocenę poziomu ryzyka związanego z realizacją strategii marketingowej. Jej efektem jest kompleksowa ocena podstawowych funkcji marketingowych, zarówno tych o charakterze planistycznym, jak i operacyjnym.

CiRZ_209_24.jpg

Fuzje i przejęcia spółek

Fuzje i przejęcia stosowane są w celu osiągnięcia określonych zamierzeń strategicznych i finansowych. Przedsiębiorcy mają do wyboru dwie możliwości: mogą dokonać fuzji - czyli połączenie dwóch różnych firm lub przejęcia - czyli nabycie takiej liczy liczby udziałów (bądź akcji) jednego przedsiębiorstwa przez drugie, która daje możliwość kontroli nad działalnością całej struktury.

CiRZ_209_26.jpg

Must have marketera: KPI w e-marketingu. Część I

Czym są KPI (Key Performance Indicators) i że powinny być SMART (specific, measurable, achiveable, relevant, time-based), nie trzeba nikomu tłumaczyć. W obszarze e-marketingu sprawa mierników efektywności powinna być prosta (przecież prawie wszystko jest tam mierzalne). Praktyka pokazuje jednak, że chociaż mamy narzędzia i możliwości, cały czas zamiast o finansach, mówimy o efektach wizerunkowych. Dlatego powstał ten artykuł. Pokazuje, jak dobierać KPI do konkretnych działań marketingowych w e-commerce, na stronach internetowych, mediach społecznościowych i w e-mailingu.

Narzędzia controllera

CiRZ_209_30.jpg

Ocena konkurencji w kluczowych czynnikach sukcesu firmy – wykres radarowy

Prowadząc firmę, musimy stale kontrolować wszelkie wskaźniki. Ważne jest, żeby sprzedaż utrzymywała się na wysokim poziomie lub też z każdym rokiem rosła. Jak wiadomo na wynik sprzedaży wpływa wiele czynników zewnętrznych oraz wewnętrznych, dlatego analiza poszczególnych obszarów przedsiębiorstwa pozwoli na podjęcie kroków na kolejny rok. Istotnym elementem jest punkt odniesienia, czyli w naszym przypadku porównanie wyników firmy z konkurencją. Excel daje taką możliwość poprzez narzędzie ankietowe: wykres radarowy.

Aktualności

Polecamy

Archiwum