Aktualności

Nowa ustawa o biegłych rewidentach – poprawki Senatu

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 6/2017 Tekst otwarty

19 kwietnia 2017 r. senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych opowiedziała się za przyjęciem poprawek legislacyjnych do ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Ustawa wprowadzi m.in. zakaz świadczenia przez firmę audytorską usług audytorskich i doradczych wobec tego samego klienta z grupy Jednostek Zainteresowania Publicznego (m.in. spółki publiczne i firmy rynku finansowego). Ponadto jedna firma audytorska nie będzie mogła świadczyć usług audytorskich podmiotowi z grupy JZP dłużej niż 5 lat.

CiRZ_212_03.jpg

Indywidualny rachunek składkowy przedsiębiorcy od 1 stycznia 2018 r.

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 5/2017 Tekst otwarty

Każdy przedsiębiorca dostanie indywidualny rachunek składkowy, na który będzie przelewał dotychczasowe składki. Obecnie są cztery oddzielne rachunki ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego, Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Funduszu Emerytur Pomostowych. Od 1 stycznia 2018 r. składki będą wpłacane na jedno konto.

CiRZ_211_02.jpg

JPK_VAT: Co numery faktur mówią urzędowi o rozliczeniach VAT?

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 4/2017 Tekst otwarty

W pliku JPK_VAT podatnicy są zobowiązani do uwidocznienia numerów faktur sprzedażowych i zakupowych. Część testów wykonywanych na pliku może dotyczyć jego numeracji. Nawet nie znając treści transakcji, można wykryć potencjalne błędy w rozliczeniach VAT. Organy podatkowe zaczęły już prowadzić taką analizę i odkryły pierwsze nieprawidłowości. Wystarczy rzut oka na własny plik JPK_VAT, żeby przekonać się, czy został on przygotowany prawidłowo.

CiRZ_211_03.jpg

Trzecie Forum Informacji Zarządczej. Warszawa, 25-26 maja 2017 r.

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 4/2017 Tekst otwarty

Niedawno publikowaliśmy zarysy i relację z ubiegłorocznego spotkania, a już przychodzi nam zapowiedzieć kolejne, trzecie Forum Informacji Zarządczej. Jako współorganizatorzy niezmiennie dążymy do takiego zróżnicowania zawartości programu, żeby zainteresować udziałem jak najszersze grono profesjonalistów. Jesteśmy bogatsi w doświadczenia z poprzednich edycji.

Archiwum