Aktualności

CiRZ_212_03.jpg

Indywidualny rachunek składkowy przedsiębiorcy od 1 stycznia 2018 r.

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 5/2017 Tekst otwarty

Każdy przedsiębiorca dostanie indywidualny rachunek składkowy, na który będzie przelewał dotychczasowe składki. Obecnie są cztery oddzielne rachunki ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego, Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Funduszu Emerytur Pomostowych. Od 1 stycznia 2018 r. składki będą wpłacane na jedno konto.

CiRZ_211_02.jpg

JPK_VAT: Co numery faktur mówią urzędowi o rozliczeniach VAT?

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 4/2017 Tekst otwarty

W pliku JPK_VAT podatnicy są zobowiązani do uwidocznienia numerów faktur sprzedażowych i zakupowych. Część testów wykonywanych na pliku może dotyczyć jego numeracji. Nawet nie znając treści transakcji, można wykryć potencjalne błędy w rozliczeniach VAT. Organy podatkowe zaczęły już prowadzić taką analizę i odkryły pierwsze nieprawidłowości. Wystarczy rzut oka na własny plik JPK_VAT, żeby przekonać się, czy został on przygotowany prawidłowo.

CiRZ_211_03.jpg

Trzecie Forum Informacji Zarządczej. Warszawa, 25-26 maja 2017 r.

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 4/2017 Tekst otwarty

Niedawno publikowaliśmy zarysy i relację z ubiegłorocznego spotkania, a już przychodzi nam zapowiedzieć kolejne, trzecie Forum Informacji Zarządczej. Jako współorganizatorzy niezmiennie dążymy do takiego zróżnicowania zawartości programu, żeby zainteresować udziałem jak najszersze grono profesjonalistów. Jesteśmy bogatsi w doświadczenia z poprzednich edycji.

CiRZ_210_03.jpg

Jak skutecznie i szybko rozwiązać konflikt w biznesie unikając sądu?

Zawierając umowy czy podejmując się nowych przedsięwzięć biznesowych nigdy nie ma pewności, że prędzej czy później nie dojdzie do nieporozumień, które mogą skutkować konfliktem pomiędzy partnerami biznesowymi. Może to być związane nie tyle ze złą wolą stron, co ze zmieniającymi się warunkami zewnętrznymi mającymi wpływ na biznes.

Archiwum