Aktualności

CiRZ_215_02.jpg

Nowe rozporządzenie w sprawie dokumentacji cen transferowych

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 8/2017 Tekst otwarty

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się raport z konsultacji publicznych dotyczący projektu rozporządzenia Ministra Finansów i Rozwoju w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatków CIT oraz PIT. Wstępny projekt wzbudził wśród podatników i ekspertów sporo kontrowersji – zwłaszcza w zakresie bardzo szczegółowych i niezwykle rygorystycznych kryteriów informacyjnych dotyczących m.in. analiz porównawczych. Stanowisko resortu finansów daje jednak nadzieję na zmianę na lepsze najbardziej problematycznych zapisów nowego rozporządzenia.

CIRZ_07_04.jpg

Bezpieczeństwo danych osobowych i zgodność z RODO

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 7/2017 Tekst otwarty

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) będziemy stosować od 25 maja 2018 r. Oznacza to, że wszystkie materialne przepisy RODO, od tej daty, będą bezpośrednio obowiązywać i mieć bezpośredni skutek. GIODO przygotował zestaw 17 pytań, które mają pozwolić administratorowi danych ocenić stan przygotowania do RODO. GIODO publikuje także odpowiedzi. W niniejszym artykule przedstawiamy informacje dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych i zgodność z RODO.

Jak, ucząc się na błędach innych, dobrze wybrać i wdrożyć system ERP?

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 7/2017 Tekst otwarty

W ostatnich dniach pojawiły się informacje o słabych wynikach finansowych jednego z potentatów branży odzieżowej. W wydanym oświadczeniu spółka przekazała, że główną przyczyną takiego stanu rzeczy są błędy w działaniu uruchomionego niedawno systemu ERP. Według p.o. prezesa spółki, błędy w oprogramowaniu kosztowały niemal 10 mln zł. Czy ten przykład oznacza, że systemy ERP są mało efektywne? Oczywiście, że nie, ale przy okazji wdrożenia systemu należy zwrócić uwagę na kilka elementów.

Nowa ustawa o biegłych rewidentach – poprawki Senatu

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 6/2017 Tekst otwarty

19 kwietnia 2017 r. senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych opowiedziała się za przyjęciem poprawek legislacyjnych do ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Ustawa wprowadzi m.in. zakaz świadczenia przez firmę audytorską usług audytorskich i doradczych wobec tego samego klienta z grupy Jednostek Zainteresowania Publicznego (m.in. spółki publiczne i firmy rynku finansowego). Ponadto jedna firma audytorska nie będzie mogła świadczyć usług audytorskich podmiotowi z grupy JZP dłużej niż 5 lat.

Archiwum