Doświadczenia i wiedza ekspertów

CiRZ_212_06.jpg

Informacja zarządcza w przedsiębiorstwie

Nikogo nie trzeba przekonywać, że rzetelna i terminowo otrzymana informacja jest pożyteczna, a w pewnych okolicznościach wręcz niezbędna, żeby funkcjonować w dynamicznie zmieniającym się i konkurencyjnym otoczeniu. Informacja nazywana jest zarządczą, jeśli wspomaga proces zarządzania, w tym podejmowania decyzji co do dalszych działań organizacji. Informacja zarządcza w praktyce jest szerokim pojęciem, ponieważ obejmuje wiele obszarów działalności organizacji, jak również ma cechy specyficzne, charakterystyczne dla tej, a nie innej organizacji.

CiRZ_212_09.jpg

Jeszcze raz o roli i znaczeniu informacji we współczesnym przedsiębiorstwie

W warunkach współczesnych przemian zachodzących w gospodarce należy docenić znaczenie informacji i systemów informacyjnych, żeby działać skutecznie i efektywnie. Przedsiębiorcy poprzez dostęp do informacji uwzględniają nowe trendy zachodzące w otoczeniu, wprowadzają nowe pomysły, wykorzystując nowoczesne technologie.

Management Information System - korzyści z wdrożenia w przedsiębiorstwie nowoczesnego systemu wspomagającego zarządzanie

We współczesnym świecie informacja jest kluczowym elementem w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Stanowi istotny zasób organizacji, podobnie jak zatrudnieni pracownicy czy majątek. Pozwala na realizację takich funkcji zarządzania, jak planowanie, organizowanie oraz kierowanie i kontrolowanie.Ma bezpośredni wpływ na procesy decyzyjne w przedsiębiorstwie na różnych szczeblach zarządzania. Warto przy tym pamiętać, że system informacyjny obejmuje nie tylko infrastrukturę techniczną i oprogramowanie, ale także ludzi, procedury i dane, które – chociaż rządzą się podobnymi prawami – jednak w każdej organizacji są inne.

CiRZ_212_14.jpg

Organizacja systemu informacji zarządczej w jednostce

Umiejętne zarządzanie wiedzą w organizacji jest dzisiaj kluczem do sukcesu. Konieczność szybkiego reagowania na zmieniające się warunki wymaga błyskawicznych decyzji przy możliwie najniższym stopniu ryzyka. Sam proces zbierania informacji wewnętrznych, a następnie wydobywania ich z systemów operacyjnych i przekształcania w informacje użyteczne biznesowo jest niezwykle czasochłonny i stanowi bardzo powolny proces dla wielu firm. W nowej gospodarce, opartej na wiedzy, dane są podstawą każdej operacji biznesowej począwszy od kanału dystrybucji przez strategie marketingowe a skończywszy na ryzyku w zarządzaniu.

Umowa o zakazie konkurencji - problematyka prawna

Chęć szybkiego i łatwego wzbogacenia się stanowi silną pokusę do stosowania nieuczciwych zachowań zarówno po stronie przedsiębiorców, jak i pracowników, którzy mogą w przyszłości stać się przedsiębiorcami, a co za tym idzie konkurencją na rynku. Opcja założenia własnego biznesu z wykorzystaniem know-how swojego pracodawcy stała się przyczyną rygorystycznego zabezpieczenia umów, które zabraniają pracownikowi podejmowania pracy lub prowadzenia działalności w tej samej branży podczas trwania stosunku pracy i po jego ustaniu. W niniejszym artykule zwrócę uwagę głównie na problem związany z możliwościami rozwiązania takiej umowy w trybie natychmiastowym, bez podania przyczyny i z konsekwencjami prawnymi, jakie z tej sytuacji wynikają.

CiRZ_212_31.jpg

Wykres przestawny jako narzędzie graficzne do raportowania - wartościowy i procentowy udział produktów w sprzedaży

W przedsiębiorstwach potrzebny jest stały nadzór. Trzymanie ręki na pulsie gwarantuje utrzymanie poziomu sprzedaży na odpowiednim poziomie. Nic tak dobrze w tym nie pomaga, jak dokładna analiza i wyciąganie z niej wniosków. Zestawienia sprzedaży przygotowane w formie tabel przestawnych idealnie porządkują dane, natomiast wykres przestawny pozwala na szybki ogląd zestawienia, bez konieczności wgłębiania się w konkretne liczby.

Umowa najmu zawarta na czas określony – problematyka prawna

Zagadnienia prawne dotyczące umowy najmu nie są dla większości z nas obce. Należy ona do umów powszechnie zawieranych w codziennym życiu. Jednak, mimo powszechnego charakteru, wiele osób nie ma pełnej świadomości praw i obowiązków, jakie wynikają z tego rodzaju stosunku prawnego. Ignorowanymi kwestiami są możliwość, zasady i tryb wypowiedzenia umowy najmu na czas określony.

CiRZ_211_25.jpg

Drobna informacja, donos, plotka, czyli jak niewinna wiadomość pozwala kontrolować jakość naszych produktów

Drobna informacja, donos, plotka – chciałoby się powiedzieć wielkie nic, bo kto poważny by się nimi zajmował. Umyka nam to, jak wielką mają one wartość w profesjonalnym zarządzaniu firmą. Na rynku mówią, że klienci nie są zadowoleni z naszych usług. Jeśli tylko mówią, kto przejmowałby się plotkami. Przecież reklamujemy się w mediach, mamy wysoką sprzedaż i markę rozpoznawalną na rynku, więc o co chodzi? Czego chcieć więcej? O tym piszę dalej.

Archiwum