Literatura controllera

Działalność kredytowa banku komercyjnego

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 1/2009 Tekst otwarty

Jednym z najistotniejszych obszarów działalności banków komercyjnych jest działalność kredytowa, której sposób ujęcia w księgach rachunkowych oraz sprawozdaniach finansowych determinuje obraz sytuacji majątkowej i finansowej odzwierciedlony w sprawozdawczości finansowej banku. Te właśnie zagadnienia są głównym przedmiotem rozważań prezentowanej książki.

Controlling w pytaniach i odpowiedziach: praktyczne narzędzia dla controllera

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 1/2008 Tekst otwarty

Książka ta to zbiór krótkich, praktycznych porad z obszaru controllingu, budżetowania, rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami. Kierowana jest przede wszystkim do kierowników i specjalistów z działów controllingu, analityków finansowych, dyrektorów finansowych oraz głównych i samodzielnych księgowych z dużych i średnich przedsiębiorstw.

Archiwum